• tripmap
    09/06/2021 at 2:04 Chiều

    Nơi vãn cảnh tốt, nhưng lối lên tạm thời đã bị đóng không leo núi được

Để lại đánh giá