Quảng Ninh Sẽ Triển Khai 38 Sản Phẩm Du Lịch Trong Năm 2023

Quảng Ninh hiện nay đã khai thác 28 sản phẩm du lịch trong nửa đầu năm 2023, đồng thời dự kiến thêm 10 sản phẩm mới trong sáu tháng cuối năm.

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, đã thông báo về các tiến bộ trong việc phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Vịnh Hạ LongVịnh Bái Tử Long – Vân Đồn – Cô Tô tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào ngày 25/7.

heo ông Thanh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đang tổ chức xây dựng nhiệm vụ Đề cương quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2030
heo ông Thanh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đang tổ chức xây dựng nhiệm vụ Đề cương quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2030

Năm 2023 sẽ chứng kiến việc giới thiệu 38 sản phẩm du lịch mới tại Quảng Ninh. Đến thời điểm hiện tại, 20 sản phẩm đã được đưa vào khai thác đúng tiến độ; một sản phẩm hoàn thành trước dự kiến; bảy sản phẩm chưa theo kịp do một số khó khăn; và 10 sản phẩm đang được triển khai cho sáu tháng cuối năm.

Tuy nhiên, có ba sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long dự kiến không thể đưa vào khai thác theo tiến độ do các quy định của Luật Lâm nghiệp. Các sản phẩm du lịch khác ở vịnh Hạ Long cũng đang gặp khó khăn vì quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị vịnh Hạ Long đến năm 2020 đã hết hiệu lực.

Theo ông Thanh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đang tổ chức xây dựng nhiệm vụ Đề cương quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc này cần phải phù hợp với các lớp quy hoạch đã được phê duyệt, và đây cũng là một vấn đề khiến một số sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long chưa thể đưa vào khai thác.

Ông Thanh cũng nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, việc phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo tại Quảng Ninh còn đối mặt với một số khó khăn liên quan đến chính sách và quy hoạch. Do đó, các sở, ngành cần tập trung giải quyết những khó khăn này và kiến nghị các cấp thẩm quyền tạo ra chính sách thích hợp để đẩy mạnh phát triển du lịch.

Bài liên quan

“TRIPMAP là trang thông tin tổng hợp, công cụ hỗ trợ, chỉ dẫn du lịch Việt Nam. Thông tin được cập nhật thường xuyên bởi người bản địa của mỗi khu vực. Người thổ địa trả lời, chỉ dẫn người du lịch thông qua hệ thống tin nhắn và điện thoại.”