• Trip Map
    18/09/2023 at 3:17 Chiều

    Vị trí tuyệt vời, trên con đường chính khi bạn rẽ vào thị trấn. WiFi mạnh, nước nóng, phòng ngủ rộng rãi sạch sẽ và một gia đình tuyệt vời đang điều hành và sở hữu nhà nghỉ. Phải ở lại cho một đêm thoải mái ở Cốc Pài.

Để lại đánh giá