• Trip Map
    17/09/2023 at 3:22 Chiều

    Khách sạn đạt tiêu chuẩn phòng ốc tại địa phương. Có phòng karaoke và bãi đỗ xe rộng. Có phòng ăn khá lớn để tổ chức event

Để lại đánh giá