Ngày: Tháng Mười Một 20, 2023

Th11 20
Leo núi ở Hà Giang thách thức bản thân và khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên

Là một trong những điểm cực Bắc, vùng viễn biên xa xôi Hà Giang nơi được mẹ thiên…