• Trip Map
    17/09/2023 at 12:40 Chiều

    Phải nói là rất thuận tiện, rửa xe, tạp hoá, hiệu thuốc, hàng ăn, càe…..đều có. Ngắm núi, tập thể dục ra quảng trường cách 500m, thuận tiện vô cùng. Anh chủ hiếu khách, nhiệt tình, lun mỉm cười,
    4,5/5 điểm

Để lại đánh giá