• Trip Map
    17/09/2023 at 12:36 Chiều

    Nhà sàn rất đẹp và mát mẻ. Chủ nhà hiếu khách. Cám ơn cô chú rất nhiều.

Để lại đánh giá