Về Tripmap

Tripmap.vn là trang thông tin tổng hợp, chỉ dẫn du lịch Việt Nam. Thông tin được cập nhật thường xuyên bởi người thổ địa của mỗi khu vực. Người thổ địa trả lời, chỉ dẫn người du lịch thông qua hệ thống tin nhắn và điện thoại.

Tầm nhìn: Xây dựng hiệp hội bảo vệ người du lịch tới Việt Nam

Sứ mệnh: Là kim chỉ nam cho người du lịch đến mọi miền Việt Nam

Thông tin liên hệ

TRIPMAP.VN, Tra cứu thông tin, chỉ dẫn du lịch, xây dựng hiệp hội bảo vệ quyền lợi người du lịch Việt Nam.

Email: Contact@tripmap.vn

Điện thoại: 0967567834

Văn Phòng: Tầng 3, ADVER BUILDING, Số 17 Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam,200000