Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Tt. Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Khu du lịch đặc sắc

Tại Tt. Tứ Kỳ, có những điểm thu hút du lịch sau đây


Đền Lạc Dục

1. Đền Lạc Dục

Vào ngày 30/5/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 1004/QĐ-UBND để công nhận Di tích lịch sử-văn hóa đình-đền Lạc Dục, nằm tại huyện Tứ Kỳ, trở thành Điểm du lịch cấp tỉnh đầu tiên trong khu vực này. Theo quyết định trên, UBND tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ chịu trách nhiệm phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành liên quan để thực hiện việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy tiềm năng của điểm du lịch này theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Điều này nhằm đảm bảo việc tận dụng hết tiềm năng của di tích lịch sử-văn hóa đình-đền Lạc Dục, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến thăm quan và khám... Chi tiết »