Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Q. Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ