Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch H. Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Khu du lịch đặc sắc

Tại H. Yên Dũng, có những điểm thu hút du lịch sau đây