Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch H. Đông Anh, Thủ đô Hà Nội

Khu du lịch đặc sắc

Tại H. Đông Anh, có những điểm thu hút du lịch sau đây


Thành Cổ Loa

1. Thành Cổ Loa

Thành Cổ Loa đã gắn bó lâu đời với người dân Hà Nội. Cổ Loa gắn với sự tích An Dương Vương dựng nước và nỏ thần giữ nước hay công chúa Mỵ Châu. Một thành cổ có ý nghĩa lịch sử, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân. Lịch sử về thành Cổ Loa Cổ Loa từng là kinh đô của nước Âu Lạc thời vua An Dương Vương được xây dựng vào đầu TK III TCN. Cổ Loa lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng đông đúc, người dân chủ yếu làm ruộng, đánh bắt cá và một số nghề thủ công nhẹ để sống qua ngày. Việc dời đô từ trung du về với đồng bằng như một bước tiến mới về kinh tế, chính trị và xã hội. Khi người dân xây dựng thành họ đã... Chi tiết »