Ngày: Tháng Mười Hai 25, 2023

Th12 25
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Hạ Long

Thành phố Hạ Long sắp sửa diễn ra một sự kiện lễ hội lớn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành…