Ngày: Tháng Sáu 21, 2023

Th6 21
Tháng 7 năm nay sẽ mở đường bay bằng thủy phi cơ từ Hạ Long ra Cô Tô

Ngày 1/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, ông Đỗ Huy Thông đã xác nhận thông tin mở…