Chỉ dẫn, lên kế hoạch Thung lũng hoa, Du lịch sinh thái