Chỉ dẫn, lên kế hoạch Núi - đồi, Du lịch khám phá / trải nghiệm