Chỉ dẫn, lên kế hoạch Núi đá vôi, Du lịch khám phá / trải nghiệm