TOP Nhà hát, Du lịch văn hoá trên TRIPMAP

BXH Nhà hát trên TRIPMAP

So sánh TOP 1 Nhà hát phổ biến nhất

Nhà hát lớn Hải Phòng

1. Nhà hát lớn Hải Phòng

Địa chỉ: Nhà Hát Lớn, Quang Trung, HP,
Nhà hát lớn Hải Phòng, có tên gọi chính thức là Nhà hát Thành phố, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa và chính trị quan trọng của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Pháp thuộc Việt Nam, là 1 trong ba thành phố lớn cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được chọn để xây dựng những nhà hát lớn. Nhà hát lớn Hải Phòng là một di tích kiến trúc văn hóa tiêu biểu của giai đoạn kiến trúc Việt Nam, với những trang trí hoa văn và phù điêu độc đáo được bố...