Chỉ dẫn, lên kế hoạch Khu vui chơi trẻ em, Công viên giải trí