Chỉ dẫn, lên kế hoạch Khu vui chơi cảm giác mạnh, Công viên giải trí