Chỉ dẫn, lên kế hoạch Cáp treo, Công viên giải trí